Xúc Xích

Xúc xích bò AK Oji gói 288g

Liên hệ

-5%
 Xúc xích bò tiệt trùng CP gói 200g

Xúc xích bò tiệt trùng CP gói 200g

21,500₫ 22,500₫

-11%
 Xúc xích cocktail Vissan gói 200g

Xúc xích cocktail Vissan gói 200g

34,000₫ 38,000₫

-7%
 Xúc xích cocktail Vissan gói 500 g

Xúc xích cocktail Vissan gói 500 g

83,000₫ 89,000₫

Xúc xích CP Frankfurter gói 200g

Liên hệ

-14%
 Xúc xích Đức Vissan gói  200 g

Xúc xích Đức Vissan gói 200 g

39,000₫ 45,000₫

-5%
 Xúc xích Đức Vissan gói 500 g

Xúc xích Đức Vissan gói 500 g

98,000₫ 103,000₫

-10%
 Xúc xích Franfort heo Vissan 100 g

Xúc xích Franfort heo Vissan 100 g

18,000₫ 20,000₫

-5%
 Xúc xích Funny Vissan gói 500g

Xúc xích Funny Vissan gói 500g

43,000₫ 45,000₫