Trà Cà Phê Đặc Sản

-10%
 Trà móc câu Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

Trà móc câu Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

202,500₫ 225,000₫

-10%
 Trà lộc xuân Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

Trà lộc xuân Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

112,500₫ 125,000₫

-10%
 Trà đinh tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

Trà đinh tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

900,000₫ 1,000,000₫

-10%
 Trà đinh tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

Trà đinh tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

450,000₫ 500,000₫

-10%
 Trà ngọc tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

Trà ngọc tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

270,000₫ 300,000₫

-10%
 Trà ngọc tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

Trà ngọc tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

540,000₫ 600,000₫

-10%
 Trà búp nõn Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

Trà búp nõn Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

157,500₫ 175,000₫

-10%
 Trà hương mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

Trà hương mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

135,000₫ 150,000₫

-10%
 Trà búp Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

Trà búp Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

135,000₫ 150,000₫

-10%
 Trà an mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

Trà an mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

270,000₫ 300,000₫

-10%
 Trà an mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

Trà an mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

135,000₫ 150,000₫

-10%
 Trà tôm nõn Thái Nguyên Thái Minh gói 200 g

Trà tôm nõn Thái Nguyên Thái Minh gói 200 g

117,000₫ 130,000₫

-10%
 Trà hương mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g
-10%
 Trà thanh mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

Trà thanh mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

90,000₫ 100,000₫

-10%
 Trà thanh mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

Trà thanh mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

45,000₫ 50,000₫

-10%
 Trà xanh Thái Nguyên túi lọc Thái Minh hộp 40 g