Bánh Tươi

-10%
 Bánh bông lan Kinh Đô nhân bơ nho bộ 3 gói x 38 g
-8%
 Bánh mì tươi Kinh Đô chà bông bộ 3 gói x 80 g