Trà Ngon

-13%
 Trà ô long Cầu Tre 2g x 25 túi hộp 50g

Trà ô long Cầu Tre 2g x 25 túi hộp 50g

29,000₫ 33,000₫

-18%
 Trà ô long Cầu Tre hộp 200g

Trà ô long Cầu Tre hộp 200g

169,000₫ 205,000₫

-10%
 Trà móc câu Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

Trà móc câu Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

202,500₫ 225,000₫

-5%
 Trà ô Long Cầu Tre ống lon 150g

Trà ô Long Cầu Tre ống lon 150g

107,000₫ 112,000₫

-10%
 Trà lộc xuân Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

Trà lộc xuân Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

112,500₫ 125,000₫

-10%
 Trà đinh tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

Trà đinh tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

900,000₫ 1,000,000₫

-10%
 Trà đinh tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

Trà đinh tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

450,000₫ 500,000₫

-10%
 Trà ngọc tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

Trà ngọc tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

270,000₫ 300,000₫

-10%
 Trà ngọc tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

Trà ngọc tâm Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

540,000₫ 600,000₫

-10%
 Trà búp nõn Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

Trà búp nõn Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

157,500₫ 175,000₫

-10%
 Trà hương mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

Trà hương mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

135,000₫ 150,000₫

-10%
 Trà búp Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

Trà búp Thái Nguyên Thái Minh gói 500 g

135,000₫ 150,000₫

-10%
 Trà an mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

Trà an mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 200 g

270,000₫ 300,000₫

-10%
 Trà an mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

Trà an mộc Thái Nguyên Thái Minh hộp 100 g

135,000₫ 150,000₫