Đặc Sản Bến Tre

Bạch tuộc tươi

Liên hệ

Bạch tuộc tươi sống

Liên hệ

Bề bề tôm tích bóc nõn - Kg

Liên hệ

Bề bề tôm tích tươi sống

Liên hệ

Bưởi da xanh có cành - Kg

Liên hệ

Bưởi da xanh không có cành - Kg

Liên hệ

Cá thu cắt lát

Liên hệ

Cá bạc má làm sạch

Liên hệ

Cá bè lão làm sạch

Liên hệ

Cá bò da làm sạch

Liên hệ

Cá bống cát làm sạch

Liên hệ

Cá bống đỏ làm sạch

Liên hệ

Cá bống dừa làm sạch

Liên hệ

Cá bống đục làm sạch

Liên hệ

Cá bống tượng làm sạch

Liên hệ

Cua biển đặc sản Bến Tre

Liên hệ

Dừa xiêm xanh Bến Tre

19,000₫