Đậu Hạt Ngũ Cốc

Đậu xanh hạt PMT gói 250g

14,500₫

Đậu nành PMT gói 250g

11,000₫

Đậu đen xanh lòng PMT gói 250g

18,000₫

Đậu nành Việt San gói 500g

21,000₫

Đậu ngự PMT gói 250g

20,000₫

Đậu phộng PMT gói 450g

45,000₫

Đậu xanh cà PMT gói 450g

27,500₫

Đậu đen PMT gói 250g

16,000₫

Đậu đỏ tây PMT gói 250g

20,000₫

Đậu xanh cà PMT gói 250g

12,300₫

Đậu trắng Việt San gói 500g

38,000₫

Đậu ngự Castello hộp 400g

28,900₫

Đậu trắng bi PMT gói 250g

16,000₫

Đậu ngự Việt San gói 300g

29,000₫