Lạp Xưởng Thịt Nguội

-5%
 Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g

Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g

141,000₫ 147,000₫

-4%
 Lạp xưởng heo Vissan Mai Quế Lộ gói 500g

Lạp xưởng heo Vissan Mai Quế Lộ gói 500g

119,000₫ 123,000₫

-7%
 Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g

Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g

58,000₫ 62,000₫

Lạp xưởng heo Vissan gói 200g

44,000₫

-5%
 Lạp xưởng bò Vissan gói 200 g

Lạp xưởng bò Vissan gói 200 g

58,000₫ 61,000₫

-5%
 Lạp xưởng tươi Vissan gói 250 g

Lạp xưởng tươi Vissan gói 250 g

77,000₫ 81,000₫

-5%
 Lạp xưởng bò Vissan gói 500 g

Lạp xưởng bò Vissan gói 500 g

142,000₫ 149,000₫

Lạp xưởng tôm Vissan hộp 500g

146,000₫

-5%
 Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan hộp 500g

Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan hộp 500g

122,000₫ 128,000₫

-7%
 Ba rọi xông khói Vissan gói 100g

Ba rọi xông khói Vissan gói 100g

28,000₫ 30,000₫

-13%
 Lạp xưởng heo Vissan gói 500g

Lạp xưởng heo Vissan gói 500g

108,000₫ 123,000₫